Regulamin serwisu TGS Parcel

§ 1 NOMENKLATURA:

 

 1. Tgsparcel.co.uk – to serwis internetowy, którego właścicielem jest firma Trans TGS Parcel
 2. Zleceniodawca – Zleceniodawcą  firmy TGS Parcel jest osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w serwisie i zamawiająca usługę.
 3. Partner Serwisu – Partnerem Serwisu są Przewoźnicy, a więc firmy świadczące usługi przewozu przesyłek.
 4. Formularz zamówień – oprogramowanie służące do składania zamówień na rzecz Zleceniodawców.
 5. Śledzenie przesyłek –  Serwis Tgsparcel.co.uk udostępnia funkcję tzw. śledzenia przesyłek, która umożliwia kontrolowanie poszczególnych etapów transportu paczki.

 

 

 

§ 2. INFORMACJE I OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

 1. Tgsparcel.co.uk jest serwisem internetowym udostępniającym usługę wyceny oraz nadania paczki lub przesyłki kurierskiej za pośrednictwem wybranych firm przewozowych.
 2. TGS Parcel nie jest firmą kurierską, a jedynie firmą pośredniczącą w realizacji usługi pomiędzy określonym Przewoźnikiem a Zleceniodawcą. Pełną odpowiedzialność za nadaną paczką przejmują firmy transportowe, czyli Przewoźnicy.
 3. Zlecanie usług następuje wyłącznie przez osoby pełnoletnie, osoby fizyczne ze zdolnością do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, mogące nabyć prawo i zaciągnąć zobowiązanie we własnym imieniu.
 4. Firma TGS Parcel nie odpowiada za wszelkie niedopełnienie obowiązków zarówno przez Partnerów Serwisu, jak i Zleceniodawców. Nie może więc równocześnie zostać obciążona wynikłymi stratami materialnymi czy finansowymi.
 5. Zlecanie usługi za pośrednictwem serwisu  Tgsparcel.co.uk jest równoznaczne z wyrażeniem zgody dotyczącej poniższego regulaminu. Brak akceptacji któregokolwiek z niniejszych postanowień stanowi odstąpienie od zawarcia umowy.
 6. Dni robocze są definiowane od pn. do pt., z pominięciem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Czas dostawy przesyłek, o którym mowa na stronie serwisu Tgsparcel.co.uk jest wyłącznie szacunkowym czasem dostawy, jaki został ustalony przez Przewoźników. Mogą więc wystąpić wyjątki od tych ustaleń, aczkolwiek w przeważających przypadkach są one zgodne.

 

 

 

§ 3. ZASADY DOTYCZĄCE OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ:

 

 1. Dokonywanie zamówień oraz płatności za usługę jest możliwe przez  7 dni w tygodniu, 24 h na dobę. Nie istnieje możliwość złożenia zamówienia drogą inną, niż online. Odbywa się to w sposób automatyczny.
 2. Rejestracja jest równoznaczna z założeniem konta w serwisie Tgsparcel.co.uk. Wygenerowane hasło wysyłane jest na podaną przez użytkownika pocztę e-mail. Od tej pory komunikacja pomiędzy obiema stronami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Przyjęcie zamówienia jest możliwe wyłącznie po poprawnym i całkowitym wypełnieniu formularza zamówienia oraz po dokonaniu płatności za usługę. Wszelkie zmiany statusu zamówienia można śledzić w sposób elektroniczny za pośrednictwem poczty e-mail.
 4. Opcja śledzenia przesyłki dostępna jest na stronie serwisu Tgsparcel.co.uk  oraz na stronie Przewoźnika. Dostęp do danych uzyskuje się po wpisaniu numeru przesyłki w odpowiednie pole.
 5. Serwis Tgsparcel.co.uk umożliwia dokonywanie zmian w zamówieniu zgłaszanych drogą elektroniczną nie później, niż w dniu przekazania przesyłki do transportu do godziny 7:00 czasu obowiązującego w UK
 6. Serwis Tgsparcel.co.uk zaznacza, że nie jest wystarczające wprowadzenie zmian w zamówieniu drogą telefoniczną, a konieczne jest ich zaznaczenie także w formie elektronicznej poprzez panel klienta.
 7. Termin odbioru przesyłki przez Przewoźnika zwykle określa Zleceniodawca. Jeśli z niezależnych przyczyn Przewoźnik nie odebrał paczki w określonym terminie, wówczas Zleceniodawca może zgłosić ten fakt za pośrednictwem panelu klienta. Ma także prawo do zmiany terminu nadania przesyłki, a także całkowitego zrezygnowania z usługi. Otrzymuje wówczas zwrot wpłaconej należności. O zasadach ustalenia nowego terminu odbioru paczki decyduje regulamin konkretnego Przewoźnika.
 8. Jeżeli w podanym przez zleceniodawcę terminie kurier nikogo nie zastanie pod podanym w zamówieniu adresem to zostanie naliczona dodatkowa opłata rzędu £8.00 za pusty podjazd kuriera.
 9. Termin dostarczenia przesyłki deklarowany jest przez Przewoźnika zgodnie ze specyfiką tranzytów w sieci konkretnej firmy kurierskiej. Z przyczyn niezależnych mogą one jednak ulec opóźnieniu, dlatego nie należy ich traktować jako gwarantowanych. Przesyłka jest doręczana w miejsce swojego przeznaczenia w godzinach pracy Przewoźników.
 10. Obowiązkiem Zleceniodawcy jest podanie prawdziwych danych adresowych. W przeciwnym wypadku, Przewoźnik ani Serwis Tgsparcel.co.uk nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki.
 11. Do obowiązków Zleceniodawcy należy podanie rzeczywistych wymiarów oraz wagi przesyłki. Jeśli zostaną one przekroczone, wówczas Przewoźnik ma prawo do żądania dodatkowych roszczeń finansowych w wysokości £250 + VAT oraz do zawieszenia wykonywania usługi do momentu opłacenia dodatkowej należności. Roszczenie finansowe dochodzi się przez 30 dni od dnia dostarczenia przesyłki.
 12. Zleceniodawca jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu współpracy, w szczególności do przestrzegania postanowień związanych z ograniczeniami dotyczącymi listy przedmiotów zabronionych.
 13. Płatności za usługę realizowane są za pośrednictwem internetu, poprzez przelew na konto lub system PayPal. Dopiero zaksięgowanie wpłaty jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji usługi. W przypadku przelania kwoty na polskie konto złotówkowe, zlecający zobowiązany jest do dodatkowego pisemnego potwierdzenia płatności za pośrednictwem poczty e-mail. Brak opłaty za usługę oznacza anulowanie zamówienia.

 

 

 

§ 4. BEZPIECZEŃSTWO PACZEK I ZASADY ICH UBEZPIECZENIA:

 

Obowiązkiem Zleceniodawcy jest staranne i bezpieczne zapakowanie przesyłki przed transportem. W przeciwnym wypadku, za wynikłe szkody dla jej zawartości odpowiedzialny jest Zleceniodawca. Ponadto nie wolno pakować przesyłek w sposób, który byłby niebezpieczny dla pracowników obsługujących zamówienie.

 

Niedopuszczalne jest przesyłanie przedmiotów zabronionych, objętych regulaminem konkretnego Przewoźnika.

 

Przygotowanie paczki do wysyłki:

 

 1. Przesyłka powinna być zapakowana do mocnego i twardego kartonu, który będzie w stanie należycie ją zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Z zewnątrz należy ją wzmocnić taśmą, folią stretch gwarantującą odpowiednie i szczelne zamknięcie.
 2. Konieczne jest dobranie opakowania do gabarytów zawartości.
 3. Pojedyncza paczka nie może przekraczać wymiarów maksymalnych to jest 100cm - długość, 60cm - wysokość - 70cm szerokość, całkowitej objętości 300 cm i maksymalnej dopuszczalnej wadze 30kg. Objętość paczki wyliczamy ze wzoru: (2*najkrótszy bok + 2*średni bok + najdłuższy bok = < 300cm)
 4. w przypadku konieczności szczególnej ochrony zawartości przesyłki, należy ją odpowiednio opisać i umieścić etykietę w widocznym miejscu.
 5. Przedmioty delikatne wymagające szczególnej ochrony powinny być składowane w oryginalnych opakowaniach.
 6. Puste miejsca wewnątrz paczki wypełnia się specjalnymi wypełniaczami z papieru, foli itp. Zapobiegnie to ich przemieszczeniu i zniweluje ryzyko uszkodzenia mechanicznego.
 7. Adres i telefon kontaktowy adresata umieszcza się na widocznym miejscu przesyłki.
 8. Każda paczka powinna być zapakowana w sposób staranny tak, aby żadne elementy jej zawartości nie wystawały na zewnątrz. Uniemożliwiałoby to wówczas sprawny przeładunek przez pracowników obsługi.
 9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za stan opakowania, a jedynie zawartość przesyłki, stąd uszkodzenie pudełka nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania reklamacyjnego. W sytuacji, gdy opakowaniem jest sama walizka, Przewoźnik nie odpowiada za jej ewentualne uszkodzenie.

 

 

Wysokość ubezpieczenia przesyłki zależna jest od konkretnych postanowień Przewoźnika:

 

W przypadku DPD cena obejmuje ubezpieczenie do £100. Więcej informacji w regulaminie Przewoźnika.

 

 

 

§ 5. ZASADY REKLAMACJI USŁUG:

 

 1. Przewoźnik przyjmuje na siebie ciężar ewentualnych roszczeń wynikających z nieodpowiedniej realizacji usługi. Należy do niego także wypłata odszkodowania wynikającego z tytułu ubezpieczenia paczki.
 2. Zleceniodawca ma prawo do wniesienia reklamacji za niewłaściwe zrealizowanie usługi przez Przewoźnika. Jest ona składana za pośrednictwem panelu klienta.
 3. Wszelkie procedury reklamacyjne odbywają się zgodnie z regulaminem konkretnego Przewoźnika, czyli partnera Serwisu.

 

 

 

 

Kurier w bardzo atrakcyjnej cenie, szybko i wygodnie. Formalności dopełniamy online, abyś nie trudził się osobiście do naszego biura.

2017 All rights reserved

CHCESZ INFO O PROMOCJI?